top of page

០២ ៩៧២៧ ០៤៧៧

សេវាកម្មសហគមន៍ស្នូល

គោលបំណងរបស់ CORE Community Services គឺដើម្បីបង្កើតបទពិសោធន៍កាន់តែប្រសើរជាមួយគ្នាសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកកាន់តែប្រសើរ។ ដឹកនាំដោយតម្លៃរបស់យើង យើងចង់ឱ្យសកម្មភាពរបស់យើងមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

បេ​សកម្ម​របស់​យើង


ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មសមស្រប និងចម្រុះដែលផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់សហគមន៍របស់យើងក្នុងការរស់នៅដោយឯករាជ្យ និងធ្វើការជ្រើសរើសស្របតាមសេចក្តីប្រាថ្នា និងគោលដៅសុខុមាលភាពរបស់ពួកគេ។


ទស្សនវិស័យ​របស់​យេ​ី​ង


សហគមន៍របស់យើងមានភាពធន់ និងរីកចម្រើន។


តម្លៃរបស់យើង។


យើងបណ្តុះនូវយុត្តិធម៌សង្គម ការដាក់បញ្ចូល ការចូលរួម ការទទួលបាន និងសមធម៌


ដើម្បីឱ្យមនុស្សទាំងអស់មានអារម្មណ៍ថាមានតម្លៃ ភាពខុសគ្នារបស់ពួកគេត្រូវបានគោរព ហើយតម្រូវការជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេត្រូវបានបំពេញ។


យើងគាំទ្រសិទ្ធិស្មើគ្នា និងឱកាសក្នុងការចូលរួមក្នុងគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃជីវិតសហគមន៍ និងការសម្រេចចិត្ត។


ទាំងសម្រាប់អតិថិជនរបស់យើង និងខាងក្នុង យើងបន្តខិតខំដើម្បីភាពយុត្តិធម៌ និងភាពមិនលំអៀង។


យើងស្វែងរក និងបង្កើតឱកាសសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងសហគមន៍មូលដ្ឋាន និងលើកកម្ពស់ភាពជាអ្នកដឹកនាំដោយផ្តល់នូវដំណើរការសម្រាប់អ្នករស់នៅដើម្បីបង្កើន និងសម្រេចសេចក្តីសម្រេច ព្រមទាំងបើកលទ្ធភាពទទួលបានឱកាស។


យើងផ្តោតទៅលើអតិថិជន ប្រកបដោយសមត្ថភាព និងគណនេយ្យភាព


អតិថិជនរបស់យើងគឺជាចំណុចកណ្តាលនៃអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងធ្វើ ហើយយើងមានជំនាញ ចំណេះដឹង និងសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការជាមួយពួកគេប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។


យើងផ្តល់កម្មវិធី និងសេវាកម្មដែលអាចចូលដំណើរការបាន យុត្តិធម៌ និងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់អ្នករស់នៅសហគមន៍មូលដ្ឋាន ហើយយើងមានរចនាសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពដើម្បីធានាតម្លាភាព។


យើងទទួលខុសត្រូវចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់យើង ហើយយើងមានតម្លាភាពក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែង និងការប្រើប្រាស់ធនធានរបស់យើង។


យើងឲ្យតម្លៃទៅលើភាពចម្រុះ និងឯកភាព


យើងទទួលយក និងគោរពភាពឯកត្តជន និងភាពខុសគ្នា ហើយជាជាងការអត់ឱនឱ្យសាមញ្ញ យើងទទួលយក និងអបអរសាទរភាពខុសគ្នា និងវប្បធម៌ដែលរស់នៅជាមួយគ្នា។


យើងខិតខំធ្វើការជាមួយគ្នាផ្ទៃក្នុង និងពេញចិត្តចំពោះតួនាទីរបស់យើងនៅក្នុងសហគមន៍មូលដ្ឋាន និងលើសពីនេះ។


Thanks for submitting!

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំថ្ងៃនេះ...


ទំនាក់ទំនង

ទូរស័ព្ទ៖ (០២) ៩៧៩៤ ០១៥០

ទីតាំង៖ 
Arthur West Memorial Hall
ផ្លូវ Mcburney, Cabramatta 2166
(មានទីតាំងនៅ Cabravale Memorial Park, 
នៅពីក្រោយ PCYC Fairfield - Cabramatta)

_22200000-0000-0000-0000-000000000222 _ម៉ោងបើក៖
ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ សុក្រ ពីម៉ោង 9:00 ព្រឹក ដល់ 5:00 ល្ងាច
បិទអាហារថ្ងៃត្រង់រៀងរាល់ថ្ងៃ ចន្លោះម៉ោង 1:00 រសៀល ដល់ 2:00 រសៀល

គំនិតផ្តួចផ្តើមអំពីសុខភាព និងសុខុមាលភាពរបស់ស្ត្រី ដែលផ្តោតជាចម្បងលើការជួយដល់ស្ត្រីចំណាកស្រុក ជនភៀសខ្លួន និងជួបការលំបាក ដែលរស់នៅជាមួយតំបន់រដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ Fairfield ។ សេវាសុខភាពស្ត្រី Fairfield ត្រូវបានឧបត្ថម្ភរួមគ្នាដោយមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពស្ត្រី Bankstown និងមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពស្ត្រី Liverpool និងផ្តល់មូលនិធិដោយ NSW Health តាមរយៈសង្កាត់សុខភាពក្នុងតំបន់ភាគនិរតីនៃទីក្រុងស៊ីដនី។

© 2023 សេវាសុខភាពស្ត្រី Fairfield

bottom of page